KALİTE KONTROL   /   ALTEK DÖKÜM
KALİTE KONTROL
KALİTE KONTROL

KALİTE POLİTİKASI

ALTEK DÖKÜM A.Ş nin vizyonu doğrultusunda güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak, tüm çalışanlarımızın katılımıyla,

 • Kalite yönetim sistemimizin, ISO 9001 standardının ve yasal mevzuatın gereklerini yerine getirecek şekilde kurulması, dökümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • En önemli ürünümüz kalitemiz felsefesiyle, takım ruhu içerisinde şirket birim hedeflerine ulaşılması,
 • İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin verilmesi ve uygulanması;

Kalite Politikamızdır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ALTEK DÖKÜM AŞ olarak bgys politikamız, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Bgys nin ISO 27001 standardının gereksinimlerini yerine getirecek şekilde işletilmesini,
 • Bilgi varlıklarının tanımlanması bu varlıkların, gizliliği, bütünlüğü, erişilebilirliğine ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması için kontrollerin uygulanması,
 • İşimizin, personelimizin, müşteri ve tedarikçilerimizin ve tüm yasal şartların gerçekleştirdiği güvenlik gereksinimlerinin karşılanması
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi
 • Bgys nin performansının ölçülmesi ve sürekli iyileştirilmesi yönündeki faaliyetlerimizi uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile entegre yöneterek bakır pirinç döküm sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmaktır.

 

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ALTEK DÖKÜM AŞ olarak, insanı en önemli değerimiz olarak görmenin yanı sıra çevreye saygılı ve sürekli gelişimi sağlayan faaliyette bulunmak temel kurumsal değerlerimiz arasındadır.

Bu amaçla aşağıda belirttiğimiz ilkeleri gerçekleştirmek için tüm çalışanlarımız ile birlikte gayret göstermeyi taahhüt ederiz.

 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğine ilişkin mevzuat ve standartlara uymak.
 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri en aza indirmek, mümkünse ortadan kaldırmak.
 • Atıklarımızın azaltılması yönünde çalışmalar yaparak, mümkünse geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojilerine yönelmek, geri kazanımı mümkün olmayan atıklarımızı bertaraf etmek.
 • Çalışanlarımızın her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm önlemleri almak.
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm riskleri belirlemek ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışmak.
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla çalışanlarımızı eğitmek.
 • Kurduğumuz sistemi ve faaliyetleri sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve talep edildiğinde kamuoyu ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutmak.

 

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

ALTEK DÖKÜM A.Ş. olarak Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi kabul ederiz.

 • Enerji amaçları ve hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunulması ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgiyi, bu bilgiye ulaşılabilmesi, gerekli kaynağın ve desteğin sağlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi,
 • Enerji Yönetim Sistemi’mizin ve enerji performansının kuruluşumuzun amacına ve ölçeğine uygun olacak şekilde sürekli iyileştirmesi, dokümante edilmesi, tüm çalışanlara duyurulması, gözden geçirilmesi ve güncelliğinin sağlanması,
 • Enerji ile ilgili tüm yasaların, yönetmeliklerin ve diğer şartların takip edilerek gerekliliklerinin yerine getirilmesi,
 • Enerji tüketimini azaltması, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirmeler yapılması, bunların uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünlerin kullanılması, hizmetlerin satın alınması ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğine öncelik verilmesi,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın bilinçlendirilmesine katkıda bulunulması

Enerji Politikamızdır.

 

KALİTE KONTROL

 

 

Spectrometre
Sertlik ölçme cihazı
Erichsen ölçme cihazı
Elektron mikroskopu
Çekme tezgahı
İletkenlik ölçme cihazı
Yüzey kalite ölçüm cihazı
BOSB Kurdoğlu Cad. NO:10
Beylikdüzü İstanbul
Phone : +90 212 875 10 40
Fax :     +90 212 875 11 61
altek@altekdokum.com
satis@altekdokum.com
ÇOSB itfaye Cad. No: 5 - 7
Çerkezköy - Tekirdağ
Phone : +90 212 875 10 40
Fax :     +90 282 726 75 30
altek@altekdokum.com
satis@altekdokum.com
Tüm Hakları © ALTEK DÖKÜM HADDE MAMULLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'ye aittir.
Tasarım Ajans Freezone